Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Logo

Wij bevestigen dat wij optreden als uw tussenpersoon. Voor zo ver hierbij bevestigde reiscomponenten worden uitgevoerd door een ANVR-reisorganisator, wordt de prijs en de naam van de reisorganisator bij deze reisonderdelen op deze reservering vermeld. Uitsluitend de ANVR-reisorganisator is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van deze reisonderdelen. Op de reiscomponenten van een ANVR-reisorganisator – alsmede onze dienstverlening terzake – zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing. U kunt de ANVR-Reisvoorwaarden vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf

Voor zo ver hierbij bevestigde reiscomponenten niet worden uitgevoerd door een ANVR-reisorganisator, maar door andere dienstverlener(s), wordt de prijs en de naam van deze dienstverlener(s) per dienst op deze reservering vermeld. Voor de uitvoering en de kwaliteit van elke afzonderlijke dienst is uitsluitend de desbetreffende dienstverlener verantwoordelijk. Bij klachten over de uitvoering van deze diensten moet u met de desbetreffende dienstverlener(s) contact opnemen. De voorwaarden van de dienstverlener(s) kunt u vinden op de websites van de dienstverlener(s) of via www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden. Op onze dienstverlening zijn in dit geval de ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf
Wij dragen als tussenpersoon geen verantwoordelijkheid voor de aansluiting tussen de diverse reisonderdelen/diensten.

Wij zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. U kunt bij financieel onvermogen van ons en/of van een dienstverlener aangesloten bij SGR aanspraak maken op de garantieregeling van SGR voor zover de regeling daarin voorziet. Zie hiervoor www.sgr.nl (garantieregeling).
Voor zover noodzakelijk in het kader van de uit te voeren diensten geven wij uw gegevens door aan de dienstverlener(s). Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar zijn wij niet aansprakelijk indien die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze gegevens.

Acceptatie van deze bevestiging betekent dat u kennis genomen hebt van, en akkoord gaat met, het hier vermelde. Op uw verzoek sturen wij u kosteloos een exemplaar van de genoemde regelingen en/of voorwaarden toe.
Acceptatie van deze boekingsbevestiging betekent dat u in kennis bent gesteld van en akkoord gaat met zowel de ANVRConsumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden), alsmede alle overige voorwaarden, waaronder de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij en de voorwaarden van SGR en Calamiteitenfonds Reizen voor zover van toepassing op uw boeking.

Voor mogelijke – verplichte – vaccinaties dient u zich ruim voor vertrek te wenden tot uw huisarts en of GGD(art. 9, lid 4 van ANVR Reisvoorwaarden). Voor reizen buiten Nederland dienen de reizigers in het bezit te zijn van een voor de bestemming geldig reisdocument, zoals een paspoort. De reiziger dient zelf te controleren of ook een visum of andere reisdocumenten noodzakelijk zijn (art. 9, lid 4 van ANVR Reisvoorwaarden).

Indien u vijf dagen voor vertrek nog geen bericht heeft ontvangen betreffende uw reisbescheiden, dan dient u per omgaande contact op te nemen met uw persoonlijk reisadviseur.

 

Wijzigingen per 1 januari 2018

Graag informeren wij u over enkele wijzigingen in de reglementen van SGR en Calamiteitenfonds die recentelijk door onze raad van toezicht zijn goedgekeurd en die ingaan op 1 januari 2018. 

Garantie op autohuur 
Vanaf 1 januari 2018 wordt garantie gegeven op losse overeenkomsten van autohuur. Dit in verband met de komst van enkele consolidators die deze overeenkomsten aanbieden onder de ANVR-reisvoorwaarden.

SGR-garantie in relatie tot betalingstermijnen uit (reis)voorwaarden 
De betalingsvoorwaarden als onderdeel van de ANVR-voorwaarden zijn aangepast. Reisorganisaties mogen hun eigen betalingsvoorwaarden stellen. De verwijzing naar de ANVR-voorwaarden wordt daarom uit de SGR garantieregeling verwijderd.

Vrijstelling buitenlandse reisorganisatoren 
De wederverkoop van niet aan SGR deelnemende reisorganisatoren is risicodragend voor de bemiddelaar, tenzij de reisorganisator een zogenoemde vrijstelling heeft van SGR. De lijst van verstrekte vrijstellingen is in 2017 uitgebreid.

De reisorganisatoren die momenteel een vrijstelling hebben zijn: ADAGIO BVBA Alltours Flugreisen GmbH Caractère NV DER Touristik Deutschland GmbH (ITS Reisen, JAHN Reisen, TRAVELIX, Dertour, ADAC Reisen, Meier’s Weltreisen en Clevertours.com) Exclusive Destinations NV Expedia, Inc FTI Touristik GmbH LMX Touristik GmbH (Suntrips) lth link to hotel AG (Olimar) Schauinsland-Reisen GmbH T-HL Belgium NV (Transeurope, Tranasia en Go Chic).

SGRZ (SGR Zakelijk) en de gevolgen voor SGR
Wij hebben u eerder dit jaar geïnformeerd over een apart garantiefonds voor zakelijke reizen, SGRZ (www.sgrz.nl).  Met ingang van 1 juli 2018 zal de SGR-garantieregeling worden aangepast en zal alleen nog garantie worden gegeven aan particulieren. Verkoopt u ook reizen aan zakelijke klanten, zoals bedrijven en verenigingen? Dan kunt u hen vanaf 1 juli 2018 alleen nog garantie bieden wanneer u (ook) deelnemer wordt aan SGRZ.

Calamiteitenfonds 
De garantieregeling van het Calamiteitenfonds geldt op die markten van landen die behoren tot de Europese Unie/Europese Vrijhandelsassociatie en waarvoor het Calamiteitenfonds een faciliteit heeft getroffen. Het bestuur kon bepalen in welke landen de garantieregeling gold.

Op dit moment staat alleen Nederland op de lijst. Uitbreiding van de landenlijst zal in de uitvoeringssfeer problemen geven. Niet alleen in de communicatie maar ook in de uitvoering van besluiten van de Calamiteitencommissie. Zo is er geen Europese standaard voor reisadviezen. Ook speelt mee dat buiten Nederland consumenten de voordelen van het Calamiteitenfonds niet kennen en niet altijd bereid zullen zijn hiervoor de publieksbijdrage te betalen. Het ligt dus niet voor de hand dat het dekkingsgebied van de garantieregeling op korte termijn zal worden uitgebreid. Het werken met een landenlijst wordt dan ook teruggedraaid. Vanaf 1 januari 2018 geldt de garantie van het Calamiteitenfonds alleen voor op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten reisovereenkomsten, of overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf.

U vindt daarnaast de meest recente versies van onze reglementen op:http://www.sgr.nl/deelnemersinformatie, www.sgr.nl/deelnemersinformatie en http://www.calamiteitenfonds.nl/deelnemersinformatie

Wanneer u over een of meer wijzigingen vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Over wijzigingen in statuten en reglementen die gedaan moeten worden in verband met de nieuwe wet op de reisovereenkomst, die per 1 juli 2018 van kracht wordt, zullen wij u in het voorjaar van 2018 informeren.

Wilt u meer weten over de belangrijkste veranderingen uit de nieuwe wet op de reisovereenkomst? Kijkt u dan naar Infographic inzake nieuwe wet op de reisovereenkomst.

Boekingen vallen onder ANVR nummer 3751 en SGR nummer 3642 van The Travel Club te Culemborg.

Ons SGRZ-deelnemersnummer is 17.018

SGRZ

Kantoor

Stationsplein 45
3013 AK  Rotterdam

KvK 27322850

T. 010 476 8097
E info@msworldwideluxurytravel.com

Neem contact met me op voor meer informatie

6 + 10 =

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.